ความเชื่อด้านการใช้ชีวิต

1) โคจองอย่าเป๋ใจ้ตือตี้เฮือน (ของวัดอย่านำมาใช้กับบ้านเรือน)

2) ข้าวต่างซอมต่ออย่าเป๋กิ๋น (ข้าวต่างซอมต่อ อย่านำมากิน)

3) หมอกหม้อน้ำอย่าไว้โก๊บกู้ (แจกันหิ้งพระ อย่าวางประกบคู่ชิดกัน)

4) นางเมอย่านอนปาขวาโผ (ห้ามภรรยานอนทางเบื้องขวาของสามี)

5) ตี้สูงเหลือโกนโหลงอย่าเป๋นั่ง (ห้ามนั่งที่สูงกว่าผู้ใหญ่)

6) ก๋างค่ำอย่าผิวลม (กลางคืนอย่าผิวปาก)

7) นอนลุกมาไป่ไหล้สุ้กหน้าล้างซบอย่าเป๋กิ๋น (ตื่นนอนมายังไม่ได้ล้างหน้าถูปากห้ามกิน)

8) ในหว่าอย่าข้ายเฮิน (ห้ามย้ายบ้านในพรรษา)

9) เหลินก๋ำเหลินสี่อย่าข้ายเฮิน (เดือนยี่และเดือนสี่ห้ามย้ายบ้าน)

10) ป้าหน้าเฮินเฮาอย่าตากซิ่น (อย่าตากผ้าซิ่นหน้าบ้าน)

11) หมากโห สาดเสื่อนอน แคนโห เมกุ๊บเสอย่าเฮด (หมวก เสื่อปูนอน ผ้าโพกศรีษะ ห้ามปะแล้วนำมาใช้)

12) ก๋างไหนเจ๋มเจ้าอย่าเป๋หล่า (ตอนเช้ามืดห้ามด่ากัน)

13) เหนอเผินข้าว เผินแต้มลีกอย่าเป๋นั่ง (ห้ามนั่งบนขันโตก และโต๊ะเขียนหนังสือ)

14) ก๋างไหนเจ๋มเจ้าอย่าผิ๊ดกั๋น (เช้ามืดห้ามทะเลาะกัน)

15) ผู้ญิงอย่าเอ๋าตี๋นปิ้ดผู้จาย (ห้ามผู้หญิงใช้เท้าเตะผู้ชาย)

16) ญิงสาวเขาอย่าเป๋ปั๊กหมอกแหลงจางฮาง (ห้ามหญิงสาวเหน็บดอกไม้สีแดง)

17) ย่าเอ๋าผ้าเจ้ดผากจู้ฮัก (อย่าเอาผ้าเช็ดฝากชู้รัก)

18) ในส่องไฟแลตี้หมู่ข้าวอย่าลาดเคอฝัน (ห้ามเล่าความฝันในครัวไฟและขันโตก)

19) ตี้ปอยโก๊บกู้กิ๋นแขก อย่าปั๋นหม้อหว่านแตกแหลว (ในงานแต่งงานห้ามไม่ให้หม้อและจานแตก)

20) ตี้โก๊บกู้กิ๋นแขกอย่าใจ้แม่หม้ายฮ้างเคื่องป๋างปอย (ห้ามใช้แม่หม้ายแต่งดางานแต่งงาน)

21) ปอฝังโกนต๋าย อย่าหว่ายโหหน้ามันกว่าตางออก (เวลาฝังคนตายห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันออก)

22) เส้อยอกป่องซื่อก๋างหลัง อย่าเป๋นุ่ง (เสื้อขาดตรงสันหลังห้ามนุ่ง)

23) เมื่อเปิ้นหามโกนต๋ายมาป้าหน้าเฮินเฮา อย่าเป๋นอน (ถ้าเขาหามคนตายผ่านมาทางหน้าบ้านห้ามนอน)

24) โกนต๋ายอ่ำหลีเอ๋าไว้วันโก๊บ (ไม่ควรเอาคนตายไว้วันคู่)

25) ก๋างค่ำลับสิ่งอย่าหอบลูกอ่อนแหลงกว่านอกเฮิน (ค่ำมืดห้ามอุ้มเด็กแบเบาะออกนอกบ้าน)

26) นางญิงปาสั่นเถ่ อ่ำหลีกว่าปอยโก๊บกู้กิ๋นแขก (ผู้หญิงมีท้อง ห้ามไปงานแต่งงาน)

27) นางญิงปาสั่งเถ่ก๋างค่ำอ่ำหลีออกเฮิน (ผู้หญิงมีท้องห้ามออกบ้านในตอนกลางคืน)

28) อย่าเอ๋าไม้หย่องไม้ฮุง ต๋ามฟืนต๋ามไฟ (อย่าเอาไม้โพธิ์ ไม้ไทร ทำฟืน)

29) อย่าเอ๋าผางห่มหม้อสองอั๋นต่อยเล่นกั๋น (ห้ามเอาฝาหม้อสองอันตีเล่นกัน)

30) อย่าเอ๋ากากต่อยปากหม้อข้าว (ห้ามใช้ทัพพีตีขอบหม้อข้าว)

31) เมื่อตึ้กหุงข้าว กิ๋นข้าวอย่าเฮดกวาม (เพิ่งหุงข้าวและกินข้าวอย่าร้องเพลง)

32) นุ่งซิ่นหว่ายโหซิ่นลงใต้อย่าเฮด (ห้ามนุ่งผ้าถุงกลับบน-ล่าง)

33) อย่าผูกก้วยปาหน้าเฮิน (ห้ามปลูกกล้วยหน้าบ้าน)

แหล่งทีมา  http://www.taiyai.org/index.php?name=knowledges&file=readknowledges&id=12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: