คำสอนภาษาไทยใหญ่

“งืนคำมีกู้เง่าไม้ ไผไก้ก็มันมี”

คำแปล เงินทองมีทุกที่ ถ้าขยันจักมั่งมี

ปี้ฮู้สองน้องฮู้หนึ่ง แหม่งกันฮู้ก้อกึ่งตางหลี

คำแปล พี่น้องมีความรู้แบ่งกันจะได้เป็นสิ่งที่ดีมาก

ปอเป๋นกนอ่ำลัก จ้างเป๋นน่ำพักเปิ้น

คำแปล ถ้าเป็นคนโง่ จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด

ไค้มีเฮดก๋าน ไค่ผานเล่นพ่าย

คำแปล อยากมั่มีต้องทำงาน อยากยากจนไปเล่นไพ่

ฮู้จักเอ๋าโต๋รอด ไผอ่ำฮอดโต๋คิง

คำแปล รู้จักรักษาตัวรอด จะปลอดภัย

ไผสุดย่อนกนหลี ไผสุกสีใจ๋จื่น

คำแปล ถ้าไม่มีความโลภจะเป็นคนดี คนทำจิตใจให้สะอาดจะสดใส

เป๋นกนลอภะใหญ่ ใส่กว่าใส่มาอ่ำญาสัง

คำแปล โลภมากลาภหาย

นุ่งโคลายหมาเห่า ค้นกวามเก่าผิดกั๋น

คำแปล แต่งชุดลายหมาเห่า พูดเรื่องเก่าทะเลาะกัน

ปอไค่กิ๋นหนำกิ๋นต่านกิ่งก้อย ไค่กิ๋นน้อยกิ๋นต่านโหแม่มือ

คำแปล อยากกินได้มากให้กินทีละน้อย อยากกินได้น้อยกินทีละมาก

เจ้าแปกตามต๋า เจ้าป๋ากิ๋นขี้

คำแปล สอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำ

เจ้ากุ๊บไล่ตือต๋อง เจ้าก๋ฮงไล่ไห่โบก

คำแปล สิ่งที่ทำได้นำไปขายหมด ไม่เหลือไว้กินไว้ใช้เลย

ตี้หลีโก๋ไห้เหว้ ป้ออีกแม่สลาหยำเงา

คำแปล สิ่งที่น่ากลัวจงหลีกหนี แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ต้องยำเกรง

ก๋าหลำอย่าปั๋นไป้ปุงฮัก กนขี้ลักอย่าปั๋นไปเติกโค

คำแปล คนชั่วร้ายอย่าให้ใกล้สิ่งร้าย คนขี้ขโมยอย่าให้เฝ้าสมบัติ

หลีเป้อถามงามเป้อแต้ม หลีก้อเอ๋าเบ๋าก้อแป้ด

คำแปล อยากได้ของผู้อื่นต้องถาม สิ่งดีเอาสิ่งร้ายทิ้งไป

อ๋ำฮู้อย่าตือตั๋น ต๋าอ่ำหันสบอย่าต้ง

คำแปล ไม่รู้อย่าอวดรู้ ไม่เห็นอย่าพูด

ฮู้นั้นไว้ตางหน้า กัดก้าไว้ตางหลัง

คำแปล สิ่งที่รู้ไว้ข้างหน้า สิ่งที่ไม่รู้ไว้ข้างหลัง

เม่อขึ้นตี้ขึ้นง่าย ขี๋ใจ๋เม่อลง

คำแปล เมื่อขึ้นขึ้นง่าย แต่เวลาลงลงยาก

เข้ากั้บหม้ออ่ำหวาน กวามกนผานอ่ำไจ้

คำแปล หุงข้าวใส่ข้าวมากจะไม่สุก คนจนพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อ

เสือต๋ายเสือแตน แลนต๋ายแลนปู้ด

คำแปล ตัวตายตัวแทน

ของหายเป๋นเภิ่นกว้าง จ้างหาอ่ำจ้างกั๋น

คำแปล ของหายเหมือนป่ากว้าง ไม่รู้วิธีหาจะไม่พบ

เม่อเต่เง้าตางผาน ผึกก๋านล่องส่าอยู่

คำแปล เมื่อเริ่มต้นยังยากจน ฝึกเล่นไพ่จะจนกว่านี้

ก้มหน้าเปิ้นหันโห โขหน่าก้อเหิกแง่น

คำแปล ก้มหน้าเกินไปคนอื่นไม่กลัว หัวเราะเกินไปเขาจะดูถูก

เก้าก้อผักเก้าก๋ำ กนหนำกิ๋นอ่ำเซ่ง

คำแปล คนเก้าคนช่วยกันเก็บผักรวมกันกินไม่หมด

เก้าก้อเฮดเก้าแก่ ฟืนเต๋แซ่ก้นหม้ออ่ำมี

คำแปล คนเก้าคนถ้าต่างคนต่างใหญ่ หาฟืนหุงข้าวก็ไม่มี

ขี่จ้างอ่ำมีขอ แป้กซ้ำเฮาหมออย่าย่าม

คำแปล ขี่ช้างถ้าไม่มีขอสับ อย่าทำแม้จะชำนาญก็ไม่ควรทำ

แม่ยิงฮ้างสามโผ ไผอ่ำโก๋มันเง้อ

คำแปล ผู้หญิงถ้าแต่งงานมาแล้วสามครั้ง ใครเอาเป็นเมียก็โง่นัก

อ่ำฮู้ไน่มันยาว ปอฮู้นั่นขาดคาว

คำแปล ถ้าไม่รู้จะยืดยาว แต่ถ้ารู้ไม่เสียเวลา

ฮู้สังก้อหลีหน่า หลีเหลอกว่าอ่ำฮู้

คำแปล ถ้ามีความรู้ก็ดี ดีกว่าไม่มีความรู้

ฮู้ไน่อ่ำเหมินหม๋อ หมอนั้นอ่ำเหมินเฮด

คำแปล รู้ไม่เหมือนทำเป็น ทำเป็นไม่เหมือนลงมือทำ

กิ๋นป๋าไห้ไว้ก้าง เต๋ย่างไห้โตยตื๋น

คำแปล กินปลาต้องเอาก้างปลาออก เวลาเดินต้องดูเท้า

เป๋นสังอย่าลืมจ้าด อย่าลาดแซะต่างเคอ

คำแปล เป็นอะไรอย่าลืมชาติเกิด อย่าพูดเย้ยต่างชาติ

เปิ้นลาดอย่าเป๋ตื๋อ มีฮื้ออย่าป้อนถ่อม

คำแปล คนสั่งสอนอย่ารั้น มีอะไรต้องฟังไว้ก่อน

ไก่ฮ่างหลีเปอขน กนฮ่างหลีเปอเคิ่ง

คำแปล ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

น้ำหวานก้อบกนตั้ก ผักหวานก้อบกนหุง

คำแปล คำพูดดีคนรัก แกงอร่อยอยู่ที่คนปรุง

ไผไหลไหญ่เป๋นลุง ไผไหลสูงเป๋นปี้

คำแปล คนที่มีอายุมากให้เรียกลุง คนที่สูงกว่าให้เรียกพี่

อ่ำต่านไหล้อย่าป๋อง ปอเป๋นของไหล้หยาบ

คำแปล ของที่ไม่ควรได้อย่าหมายปอง เป็นเรื่องที่ยากจะได้มา

สุดตี้โต๋อ่ำไล่จ้ำ น่ำจ้างเฮดหือไล่ซด

คำแปล สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์

ปอเสงโขเฮาไน่ เสงไห้เฮาจ้างปง

คำแปล หัวเราะมากไปอาจจะต้องร้องไห้

กว่าเถิ่นอย่ามาหลาย แบกไม้ต๋ายเข้าว่าน

คำแปล ไปป่าอย่ามาตัวเปล่า จงแบกฝืนมาบ้านด้วย

กว่าเถิ่นอย่าปาหมา กว่านาอย่าปาลูก

คำแปล เข้าป่าไม่ควรเอาหมาไปด้วย ไปนาอย่าเอาลูกไปจะไม่ได้งาน

ม้าปิดอ่ำลืมตื๋น กนอ่ำศิลตกฮ่ง

คำแปล ม้าเต๊ะไม่ลืมตืน คนจำศิลไม่รับศิลไร้ประโยชน์

ปอป๊อดไห้แต้บออก ปอยาวหื้อสืบแท่ง

คำแปล รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

น้ำแท่งน้ำจ่องไหล ไขแท่งไขจ่องมื่น

คำแปล มีความรู้ด้วยกัน ยิ่งมีความรู้มากขึ้น

เย่ก้อฮู้เย้อั๋น เย้ก้อหั๋นเย้ล่อง

คำแปล ต่างคนต่างรู้ ความรู้ต่างกัน

ไม้แม่นอ่ำเหมินมือถึง โต๋ต้งหนึงมือจั่งฮอด

คำแปล ใช้คนอื่นทำงานไม่เหมือนตัวเองทำ

เต๋ว่านกมีหู เต๋ว่าหนูมีปีก

คำแปล ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูก

กนมีเปิ้นฮักก๋าน กนผ๋านฮักเสื้อผ้า

คำแปล คนรวยรักการทำงาน คนยากจนรักแต่งตัว

เฮินเยหลังไฟเย่มุก ไฟอ่ำลุกใส่เอ๋า

คำแปล ไม่ขยันทำงานไม่ได้งาน

ลูกหนำตางตุ๊กใหญ่ ใส่ๆมากึ้ดสองก้อ

คำแปล ลูกมากจะยากจน ในที่สุดจะไม่เหลืออะไร

เข้าอ่ำห้าวต๋ำเหน๋ว ลูกก้อเหลวว่าหยาบ

คำแปล ข้าวถ้าไม่ตากตำยาก ลูกไม่สั่งสอนไม่เป็นคนดี

กวามหลีเข้าหูไผอ่ำจ้า กวามจ้าเข้าหูไผอ่ำหลี

คำแปล พูดดีได้ยินดี พูดไม่ดีก็ได้ยินไม่ดี

ขี่เฮออ่ำมีล้ามพาย ไผอย่าย่ามนับเฮด

คำแปล ขี่เรือถ้าไม่มีไม้พายจงอย่าขี่

ปอมีไฮ่กิ๋นหา ปออ่ำมีหากิ๋น

คำแปล ถ้ามั่งมีรู้จักกินพอดี ถ้าไม่มีต้องทำมาหากิน

 

ปอมีหนำกิ่นเสอ อ่ำมีเข้าจ้ำเก๋อ

คำแปล มีมากกินไม่รู้จักพอ ไม่มีมาต้องกินข้าวกับเกลือ

กิ๋นเข้าอ่ำปัดตี้ เป๋นหนี้อ่ำไล่แตน

คำแปล กินข้าวไม่เก็บกวาด เหมือนเป็นหนี้ไม่ได้ชำระ

น่ำฮ้ายอย่าเคิงเฮอ เสือฮ้ายอย่าเคิงก่าม

คำแปล น้ำแรงอย่าโทษเรือ เสือร้ายอย่าโทษโชคชะตา

เฮดเหลอแฮงเป๋นตาม เฮดเหลอก่ามเป็นหนี้

คำแปล ทำงานเกินกว่าแรงเป็นโทษ ทำเกินฐานะเป็นหนี้

อ่ำหม๋อกิ๋นเป๋นหนี้ อ่ำหม๋อขี้ผิดกั๋น

คำแปล กินไม่ประหยัดเป็นหนี้ พูดจาไม่ดีโกรธกัน

จ้าต่อจ้าหมากนะกับเข้าเย๋น อ่ำหลีเป๋นไห้เหว้

คำแปล คนเก่งอยู่ด้วยกันไม่ดี สิ่งชั่วร้ายจงหลีกหนี

อย่าเป๋ลาดกวามเซี่ยงข้อ หม้อหลิ๋นตบกันจ้างแตก

คำแปล อย่าพูดจากระทบกัน เหมือนหม้อดินทุบกันมักแตก

ฮ่างหลีตางในนอก แหล่ซองหานานญา

คำแปล คนดีทั้งกายใจหายาก

สบหมอยอคออิ่ม สบหมอลาดก้อหนำ

คำแปล พูดดีกินอิ่มท้อง พูดเป็นมีเพื่อนมาก

หมากอ่ำเน่าหนอนอ่ำจี กวามอ่ำมีเปิ้นอ่ำลาด

คำแปล ผลไม้ไม่เน่าหนอนไม่ไซ คำพูดไม่ดีไม่ควรพูด

กนผานอ่ำยามมี กวามปีต่านหลอยอู้น

คำแปล คนจนไม่เคยมั่งมี คำพูดใหญ่เหมือนภูเขา

กนมีอ่ำย่ามผาน กวามหวานต่านน้ำอ้อย

คำแปล คนรวยไม่เคยจน คำพูดหวานเหมือนน้ำอ้อย

น้ำใหญ่ก้อเฮอสูง ผูงหนำขี่จ้างล่ม

คำแปล แม่น้ำใหญ่ต้องใช้เรือใหญ่ คนหมู่มากขี่เรือเล็กจะร่ม

ไก่หลอมหันติ๋นงู งูซ้ำหันนมไก่

คำแปล ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

น่ำก้นข้องไผ่หม่าย่อง เฮาย่องเอ๋าโกย

คำแปล คนอื่นไม่ชม ชมตัวเองไม่ดี

นอกอ่ำมีฮ่างหลี ตี้ในปอใจ้ไล่

คำแปล ร่างกายไม่สวย จิตใจดี

ไก้หน้าหว้านค้านหน้าเฮิน ไก้นอนเลินโหแบกหม๋อน

คำแปล ต่อหน้าขยัน ลับหลังขี้เกียจ

อย่าเฮดหมาแอ่นอ๋อนพาน สี่ติ๋นกานอ่ำเหมินกั๋น

คำแปล อย่าทำเหมือนหมาวิ่งแข่งก้าง คนเราไม่เหมือนกัน

ถ่อมเปิ้นลาดอ่ำหยาบ ตาบแต้ซ่ำอ่ำเป๋น

คำแปล พูดดูเหมือนง่าย แต่เวลาทำยาก

ใจ๋หลำนอนอ่ำหลับ ใจ๋จับนอนอ่ำไล้

คำแปล คนใจร้ายนอนไม่หลับ ใจคิดถึงนอนไม่หลับ

เจ้บโต๋หายง่าย เจ้บใจ๋หายหยาบ

คำแปล เจ็บตัวหายง่าย เจ็บใจหายยาก

ไก่นอนอ่ำนอน อยู่เหน๋อกอนอ่ำลอด

คำแปล ไก่นอนแต่อีเห็นไม่นอน ถึงอยู่ที่สูงก็ตกเป็นอาหาร

เปิ้นอ่ำฮ้องอ่ำไป๋ เปิ้นใสคืนหน้าไหม้

คำแปล เขาไม่เรียกอย่าไปหา เดี๋ยวถูกต่อว่าเอา

เจ้าพาราหลีพาราโหลง โถงหลีโถงปั๋นหย่า

คำแปล พระดีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ถุงดีคือถุงปัญญา

ใจ๋ย๊อกใจกิเหล่ส่า พาราตะก่าย๊อกหาป๋า

คำแปล ใจคิดร้ายเป็นกิเลศ

ข้ามน่ำอ่ำโป้นตื้อ อย่าเป๋ก้อยขิดหาง

คำแปล ข้ามน้ำไม่ถึงฝั่ง อย่าพึ่งอวดตัว

กว่าหลีกว่านิบปาน อานหลีอานไม้มรรค

คำแปล ไปดีไปสู่นิพพาน ตั้งใจดีตั้งใจสู่มรรคผล

ควากหลีควากกู้โส่ โถ่หลีโถ่วิแน

คำแปล ความดีเป็นกุศล ทำตัวดีมีวินัย

เมียหลีเมียฮักโผ ขัวหลีกางอำเปิ้น

คำแปล เมียดีเมียรักผัว หัวเราะดีคางไม่เบี้ยว

เฮินหลีเฮินหล่อกุ๊ก ลูกหลีลูกฮู้กุ่ง

คำแปล บ้านดีบ้านมีศิลธรรม ลูกดีลูกมีความกตัญญูต่อพ่อแม่

พุมหลีพุมอ่ำต๋าย หมายหลีตองเอาต้า

คำแปล ภูมิดี ภูมิไม่มีวันตาย จงจำไว้เอยฯ

ถ่มน่ำลายขึ้น ต๊กเปี้ยใส่หน้าคืน

คำแปล ถ่มน้ำลายรดฟ้า ถูกใส่หน้าตัวเอง

น่ำลึกเส๋งอ่ำมอ น่ำเส๋งมอน่ำตื้น

คำแปล น้ำลึกไม่มีเสียงดัง น้ำเสียงดังน้ำตื้น

โหต๋องขวางห๋างต้องหว่าย กับก่ายล่องยื่นปั๋น

คำแปล ต้องแบ่งปันให้กันและกัน

หมากพิดแต้อ่ำเพ้ด เฮดหือแล้ขิงเพ้ด

คำแปล พริกจริงแล้วไม่เผ็ด ทำไม่ขิงจึงเผ็ด (ผู้รู้ไม่โอ้อวด)

โต๋อ่ำไป๋ไพอ่ำลุก มุกอ่ำกว้างมีอั๋นเต๋า

คำแปล ถ้าไม่ทำด้วยตัวเองไม่สำเร็จ ไม่มีความก้าวหน้าต่อไป

เอ๋าสเหล่ต้องโก๋ง กิ๋นโหลงเอ๋าต้องไก้

คำแปล ถ้าอายท้องจะหิว กินมากท้องอืด

ปอเต๋ปิ้งเปิ้น อย่าเป๋ต้อดแฮงโต๋

คำแปล ถ้าต้องการจะพึ่งพาคนอื่น ต้องช่วยเขาทำงาน

ปิ่นหย่าหม้ออุ๋มงึน มันตึงกิ๋นอ่ำเส้ง

คำแปล มีปัญญาประดุจดั่งเงินทอง กินเท่าไหร่ไม่หมด

หันจ้างขี้อย่าขี้จอมจ้าง ฮ้างต่อฮ้างเย้าหลาย

คำแปล เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง อย่าเลียนแบบผู้อื่น

กว่าเถิ่นอย่าลืมพ้า กว่าก้าอย่าลืมแลว

คำแปล ไปป่าอย่าลืมมีด ไปค้าขายอย่าลืมดาบ

กนปอค้านเฮดก๋าน จ้างเต๋ผ๋านต่อโจ้

คำแปล คนขี้เกียจทำงานจะจนตลอดชาติ

กนอ่ำฮู้ว่าหนั๋น กนอ่ำหันว่าแต้

คำแปล คนที่ไม่รู้พูดอะไร คนที่ไม่เห็นเชื่อว่าจริง

ฝนตกเจ้าปาตอก แหลดออกเจ้าปาต๋อง

คำแปล ฝนตกตอนเช้ามีเวลาจักตอก แดดออกเช้ามีเวลาเตรียมเสื้อกันฝน

เฮดผู้อ๋อน สอนผู้ลืม

คำแปล ทำคนแรกให้คนอื่นดูเป็นตัวอย่าง

ฮักกั๋นหือปั๋นหลาย ซื้อขายเฮดหนั่งเปิ้น

คำแปล รักกันให้กันเปล่าๆได้ แต่ถ้าจะซื้อขายต้องให้เหมือนคนอื่น

ไค่ไล้จ่องตั๊ก ไค่ฮักจ่องถาม

คำแปล อยากได้จงบอก จะรักต้องพูดจากัน

อ่ำต้องถามเอ๋ากว่า โหว้ดจ่ามหม่าถึงคิง

คำแปล อย่าไปเอาของคนอื่นเขา บาปจะมาตามถึงทีหลัง

ถามเสเย้ายอนเอ๋า ล่องนักเบ๋าจ้อยไล้

คำแปล อยากได้ก็ต้องขอเอา หนักเบาช่วยกันได้

กนมีหนำอุกจ่า ปิ่นหย่าเหล๋อมี

คำแปล คนมั่งมีเงินทอง ไม่เทามีปัญญา

ไค่ฮู้ไห้อยู่จอง ไค่เจียวตองไก้ว่า

คำแปล อยากเรียนรู้ต้องไปอยู่วัด อยากมีความจำต้องหมั่นท่อง

ไค่เป๋นข้านอนวัน ไค่เจียวผานต่อพ่าย

คำแปล อยากเป็นขี้ข้าก็นอนกลางวัน อยากจนเร็วก็ให้เล่นไพ่

เฮดสังเฮดแต้แต้ เฮดจ้อแจ้อ่ำไล่กิ๋น

คำแปล ทำอะไรให้ทำจริงจัง ทำเล่นๆมักจะไม่ได้อะไร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: